ההרשמה לא מבטיחה כניסה להכשרה, אלא מהווה הגשת מועמדות שבה תיבחן ההתאמה שלכם. מספר המקומות מוגבל ל10 משתתפים בלבד כדי לשמור על איכות ההכשרה.

ההרשמה לא מבטיחה כניסה להכשרה, אלא מהווה הגשת מועמדות שבה תיבחן ההתאמה שלכם. מספר המקומות מוגבל ל10 משתתפים בלבד כדי לשמור על איכות ההכשרה.

ההרשמה לא מבטיחה כניסה להכשרה, אלא מהווה הגשת מועמדות שבה תיבחן ההתאמה שלכם. מספר המקומות מוגבל ל10 משתתפים בלבד כדי לשמור על איכות ההכשרה.